Zarządzanie reklamacjami oraz zastosowanie metody rozwiązywania problemów wg 8D

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie obejmuje proces zarządzania reklamacjami poprzez prawidłową ich identyfikację i rejestrację w systemie zarządzania jakością z podziałem na reklamacje oficjalne oraz informacje. 

Opracowanie wewnętrznego procesu postępowania z reklamacjami jako podejścia procesowego w organizacji, zastosowanie przykładowych formatek jako informacyjne alerty jakości, omówienie poszczególnych kroków metody 8D z zastosowaniem technik kolekcjonowania informacji na temat zgłaszanego problemu od klienta, użycia metod IS/NOT IS, 5W+2H, określanie działań natychmiastowych, wykorzystanie technik poszukiwania przyczyny źródłowej wg Ishikawa i 5xWhy, ustalenie planowanych działań korygujących i zapobiegawczych, wdrożenie tych działań i weryfikacja skuteczności a także opracowywanie planów działań do zastosowania w organizacji. 

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane narzędzie w postaci aplikacji do zarządzania procesem reklamacji od klienta jak i do dostawców.

Dla kogo:

Inżynierowie jakości klienta, inżynierowie jakości dostawców 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza ze znajomości systemów zarządzania jakością 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1190 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie