Tworzenie harmonogramu projektu wg wymagań zawartych w podręczniku APQP 2024 z uwzględnieniem planu kontroli (CP)

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnikom przedstawione zostaną wymagania w zakresie wymagań związanych z zaplanowaniem procesu projektowania w oparciu o harmonogram projektu wg Gantta. Zarządzanie projektem jest przedstawione jako proces bazujący na danych wejściowych, oczekiwaniach, zasobach, dokumentacji oraz monitorowanych wskaźnikach. Zakres szkolenia odnosi się do 5 faz wymagań w zakresie stworzenia harmonogramu czasowego. Każda z faz jest szczegółowo omówiona wraz z przykładami realizacji dla każdego z dokumentów jeśli ma to zastosowanie.

Dodatkowo szkolenie zawiera odniesienie do innych podręczników opisujących postępowanie w projekcie. Liczne ćwiczenia w trakcie szkolenia pozwalają uczestnikom na precyzyjne zrozumienie zawartych treści w późniejszym zastosowaniu w organizacji. Zakres szkolenia odnosi się również do weryfikacji istniejącego planu projektu i wskazaniu ewentualnych różnic pomiędzy zdefiniowanymi wymaganiami. 

Dla kogo:

Kierownicy i liderzy zarządzania projektem, technolodzy, inżynierowie od projektowania procesów produkcji, inżynierowie od strony dostawców, osoby od kontaktu z klientem 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu procesów projektowania 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1290 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie