Zarządzanie zwrotami z rynku wg wymagań CQI 14.

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

1 dzień 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie nawiązuje do wymagań w zakresie postępowania ze zwrotami z rynku, w tym także do ustalenia – wspólnie z klientem – właściwego toku postepowania. Zakres postępowania z klientem odnosi się do ustalenia kontroli i badań na wyrobach przeznaczonych do analizy, zdefiniowania dokumentacji wykonawczej, zatwierdzenia lub przekazania wytycznych do laboratorium zewnętrznego/wewnętrznego, przygotowania kompletu dokumentacji. 

Szkolenie nawiązuje bezpośrednio do wymagań klienta jak i do wymagań związanych z normami i standardami, w których zostało to zdefiniowane. Dokumentem wprost odnoszącym się do wymagań jest podręcznik AIAG CQI 14. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostanie praktyczne postępowanie w zakresie analizy zwrotów z rynku korzystając z know-how wiodących producentów samochodów. Każdy biorący udział w praktycznych ćwiczeniach na realnych wyrobach (pochodzących z fazy użytkowania) pozna prawdziwe problemy z branży motoryzacyjnej jak i sposoby ich analizy. 

Dla kogo:

Kierownicy i inżynierowie od strony klienta, zespoły ds. rozwiazywania problemów z rynku, inżynierowie od strony dostawców, technolodzy, osoby z produkcji 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania zwrotami z rynku 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1090 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie