Interpretacja wytycznych normy ISO 19011

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions 

Czas trwania:

1 dzień 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie zawiera przekazanie wytycznych zawartych w normie do przygotowywania i przeprowadzania audytów systemu, procesu i wyrobu. W szczególności wytyczne dotyczą przygotowania spotkania otwierającego, przygotowania się do przeprowadzenia audytu, przygotowanie listy kontrolnej, opracowania raportu z audytu w tym sformułowania niezgodności i przedstawienia oceny z czynności audytowych. 

Dodatkowym elementem jest zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikacji auditora. Szkolenie oparte jest na praktycznych ćwiczeniach oraz studium przypadku tak, aby uczestnik miał możliwość zastosowania wytycznych w swojej organizacji. W trakcie szkolenia zostaną również przekazane przykładowe pliki z gotowymi rozwiązaniami do zastosowania w organizacji takie jak program i plan audytu, przykładowa lista kontrola oraz z raport z audytu.

Dla kogo:

Audytorzy wewnętrzni systemu, procesu, pracownicy działu jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie jakości dostawców 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza z zakresu przeprowadzania audytów 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 890 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie