Interpretacja wymagań systemu wymiany informacji dla branży motoryzacyjnej TISAX®

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

1 dzień 

Zawartość szkolenia:

Przegląd zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dla każdego z obszarów zastosowania w tym polityk bezpieczeństwa informacji, postępowania z dostawcami w zakresie współpracy, przegląd rozwiązań technicznych, warunki zatrudniania oraz zwalniania pracowników i ciążących na pracodawcy obowiązkach z tego wynikających, budowy świadomości w zakresie szkoleń okresowych.

Kolejne wymagania standardu TISAX® dotyczą wymagań w zakresie postępowania z prototypami w tym zabezpieczenia od strony konstrukcji budynku, zarządzanie gośćmi na terenie obszaru prototypowni, postępowania w przypadku konieczności nagrywania filmów oraz wykonywania zdjęć, zasad korzystania z torów do jazdy próbnej oraz ogólnych wymagań w zakresie poruszania się samochodem. Wymagania również precyzują postępowanie w przypadku ochrony danych. Zawartością szkolenia jest również przegląd formularza oraz zasad oceny. 

Dla kogo:

Administratorzy systemu, inżynierowie, specjaliści, zakupowcy, technolodzy, najwyższe kierownictwo. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza ze znajomości zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1290 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie