Raport ESG

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących raportowania ESG jako identyfikacja i wdrożenie przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku. Szkolenie odnosi się do przedstawienia wymagań z zakresu Environmental (E), Social (S) i Governance (G) czy podejście skupiające się aspektach związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Raportowanie ESG stanowi część zarządzania związaną ze zrównoważonym rozwojem. 

Raportowanie ESG w chwili obecnej dotyczy spółek, które są notowane na giełdzie i osiągnęły przychody w wysokości powyżej 170mln zł netto rocznie oraz posiadają sumę bilansową na kwotę 85 mln zł. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przykładowe elementy identyfikacji ESG w organizacji. Uczestnicy szkolenia poprzez dyskusję a także ćwiczenia będą w stanie przyswoić nabytą wiedzę, którą będzie można odnieść do realnych warunków w organizacji.

Dla kogo:

Osoby odpowiedzialne za identyfikacje wymagań prawnych, osoby zarządzające środowiskiem, osoby zarządzające zrównoważonym rozwojem, najwyższe kierownictwo. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania środowiskiem, ewentualnie jakością. 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1190 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie