Auditor wewnętrzny ISO 14001

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Zakres szkolenia dotyczy przygotowania i przeprowadzania symulacji sytuacji audytowej w oparciu o wymagania normy ISO 14001.

Szkolenie zawiera przygotowanie programu na podstawie określonych potrzeb audytowych w odniesieniu do zdefiniowanych procesów, zdefiniowanie planu / zlecenia na przeprowadzenie czynności audytowych wraz z kryteriami i celami, opracowanie przykładowej listy kontrolnej wg wymagań normy ISO 14001, przygotowanie raportu z audytu ze wskazaniem niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia, podjęcie decyzji o ewentualnym powtórzeniu audytu.

W trakcie szkolenia zostaną tez przekazane informacje w zakresie kwalifikacji auditorów. W celu dokładniejszego sformułowania czynności audytowych zakres szkolenia odwołuje się do wytycznych zawartych w normie ISO 19011. 

Dla kogo:

Audytorzy procesu zarządzania środowiska, pełnomocnicy ds. systemów środowiska, osoby zajmujące się ochroną środowiska, kandydaci na audytorów. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania środowiskiem, ewentualnie jakością, audytowaniem procesów.

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1190 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie