Interpretacja rozporządzeń REACH, CLP oraz dyrektywy RoHS

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

1 dzień 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie zapewnia uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie rozporządzenia REACH oraz CLP, a także ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych w szczególności określenie obowiązków i kar w zakresie wprowadzania na rynek chemikaliów, ich klasyfikacji i poprawnego oznakowania. Uzyskanie wiedzy w zakresie dyrektywy RoHS, RoHS 2 oraz RoHS 3 w głównym zakresie stosowania wymagań pochodzących z dyrektywy a także wymagań krajowych czy regionalnych. 

Szkolenie to obejmuje ćwiczenia praktyczne i studia przypadków w celu utrwalenia nabytej wiedzy. Uzupełnienie szkolenia stanowią: rozporządzenie REACH, rozporządzenie CLP, dyrektywa RoHS, ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Program zawiera możliwość prowadzenia otwartej dyskusji z trenerem, wymiany doświadczeń a także pracy na ćwiczeniach w celu utrwalenia materiału. 

Dla kogo:

Audytorzy procesu zarządzania środowiska, pełnomocnicy ds. systemów środowiska, osoby zajmujące się ochroną środowiska, osoby obsługujące magazyn chemiczny, osoby zarządzające chemikaliami. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania środowiskiem, ewentualnie jakością. 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1290 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie