Interpretacja normy ISO 27001:2022 w zakresie bezpieczeństwa informacji

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Zakres szkolenia obejmuje przegląd wymagań normy w zakresie kontekstu organizacji, wymagań w zakresie analizy ryzyka i szans, budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, określenia ról i odpowiedzialności, określenia planów awaryjnych, wymagań w zakresie dostępności zasobów personalnych jak i materialnych w tym technicznych rozwiązań w zakresie informatycznym, działań operacyjnych wykonywanych w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa informacji, monitorowania oraz ciągłego doskonalenia wraz z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

Szkolenie obejmuje również przegląd zabezpieczeń wg załącznika A – przegląd zawartości normy ISO 27001 z 2017r oraz na podstawie załącznika A nowego wydania normy ISO 27001 z 2022r. Szczegóły załącznika A dotyczą przeglądu w zakresie: kontroli organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, kontroli zasobów ludzkich, kontroli fizycznych i technologicznych. Szkolenie podparte jest wieloma przykładami z praktyki jako uzupełnienie poszczególnych zagadnień. 

Dla kogo:

Administratorzy systemu, inżynierowie, specjaliści, zakupowcy, technolodzy, najwyższe kierownictwo. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza ze znajomości zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji. 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1390 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie