Zarządzanie ochroną środowiska jak i chemikaliami w organizacji

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

1 dzień 

Zawartość szkolenia:

Program szkolenia obejmuje prezentowanie zakresu zarządzania i budowania polityki środowiskowej w oparciu o znane wymagania systemów zarządzania środowiskiem, dobre praktyki. Zakres szkolenia dotyczy również organizacji zarządzania środowiskiem na procesach produkcyjnych, segregacji odpadów, postępowania z odpadami niebezpiecznymi, przeglądu i interpretacji kart charakterystyk chemicznych, wymagań prawnych z tego zakresu. 

Przedstawione zostaną również dobre praktyki w zakresie budowy jak i funkcjonowania magazynów na środki chemiczne, odciągi, rynny i wanny ociekowe, przechowywanie chemikaliów na regałach magazynu jak i w toku procesu produkcyjnego. Przypadki wycieków i sposoby postępowania w zakresie neutralizacji. Szkolenie ma na celu zbudowanie świadomości dla pracowników w zakresie prawidłowego funkcjonowania w zakresie ochrony środowiska. 

Dla kogo:

Audytorzy procesu zarządzania środowiska, pełnomocnicy ds. systemów środowiska, osoby zajmujące się ochroną środowiska, osoby obsługujące magazyn. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania środowiskiem, ewentualnie jakością. 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1290 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie