Przeprowadzanie audytu wyrobu gotowego

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Zakres szkolenia dotyczy przygotowania procesu przeprowadzenia audytu wyrobu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu praktycznego przeprowadzenia czynności audytowych w tym wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia audytu, opracowania instrukcji weryfikacji części w oparciu o dostępną dokumentację techniczną, wyznaczenia środków kontrolno-pomiarowych, określenia kryteriów i podejmowania decyzji w zakresie wyników, jak również zlecenia przygotowania ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych. 

Każdy z etapów szkolenia podparty jest zestawem ćwiczeń praktycznych utrwalających nabytą wiedzę. Szkolenie zawiera również odniesienie do wytycznych normy ISO 19011 z zakresu zainicjowania czynności audytowych jak i wskazania wytycznych w zakresie kwalifikacji auditora wyrobu gotowego.

Dla kogo:

Auditorzy systemu zarządzania jakością, audytorzy procesu, audytorzy wyrobu, inżynierowie jakości, technolodzy. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania jakością, podstawowa wiedza z zakresu audytu 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 890 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie