Podstawy z zakresu statystyki (SPC) oraz analizy (MSA)

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie zawiera podstawowe informacje z zakresu statystyki (SPC) oraz analizy systemu pomiarowego (MSA). Skierowane jest do grupy uczestników, którzy chcą nabyć ogólną wiedzę z metod sterowania procesami w oparciu o takie dane jak: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, rozstęp, wykres Gaussa, histogram i zastosowanie tych wielkości w odpowiednich wzorach. W zakresie MSA szkolenie zawiera metody przeprowadzania oceny środków kontrolno-pomiarowych i podjęcie decyzji o ich możliwym zastosowaniu. 

Zostaną również przedstawione metody oceny dla danych atrybutowych, ocenianych przez człowieka w zakresie podejmowanych decyzji. W celu utrwalenia nabytej wiedzy tematyka szkolenia podparta została wieloma ćwiczeniami w postaci warsztatu. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu stworzenie kart kontrolnych dla procesów produkcyjnych czy weryfikacja zdolności procesu stanie się rzeczą bardzo prostą. Bez użycia komputera będziemy mogli w szybki sposób odpowiedzieć na pytanie czy proces jest pod kontrolą statystyczną (czy też nie) i kiedy musimy reagować na jego zmiany. 

Dla kogo:

Inżynierowie jakości, osoby pracujące z dostawcami, technolodzy, osoby projektujące procesy produkcji, osoby wspomagające procesy produkcji 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu zarządzania jakością 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1390 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie