You are currently viewing Niezgodne wyniki, niezgodne części a i tak zgoda do produkcji – podręcznik VDA 2
J

Niezgodne wyniki, niezgodne części a i tak zgoda do produkcji – podręcznik VDA 2

Wprawdzie podręcznik VDA 2 funkcjonuje już od maja 2020 roku a jeszcze nie wszyscy korzystamy z jednego z fenomenalnych możliwości tego podręcznika. Może być taka sytuacja, że wymagań w zakresie procesu produkcyjnego jak i wyrobu nie spełnimy a finalnie i tak dostaniemy od klienta status gotowości do produkcji seryjnej. Pisząc wprost mam na myśli sytuację kiedy dowody na spełnienie wymagań będą poza specyfikacją, sztuki jako części do zatwierdzenia wyrobu będą niezgodne a i tak od klienta końcowego dostaniemy status „gotowy do produkcji seryjnej”. Podobnie my jako klienci w stosunku do naszych dostawców nie przyjmujemy takie scenariusza jako za dobrą kartę. Ale po kolei.

Wraz z majowym wydaniem podręcznika VDA 2, dostaliśmy ponad 40 wymagań w zakresie wyrobów gotowych, części serwisowych, materiałów nieobrobionych jak i oprogramowania. Wymagania zostały zawarte w sześciu obszarach testowych. Punkty 1 i 3 dotyczą wyrobu (np. zmiany konstrukcyjne, rysunki IMDS), punkty 2 i 4 procesu (FMEA, plan kontroli, narzędzia, test wydajności), punkt 5 to dowody ogólne ( dowody na spełnienie wymagań, historia części, status dostawców w łańcuchu dostaw) a punkt 6 w całości poświęcony jest wbudowanemu oprogramowaniu ( lista znanych błędów, zakres oprogramowania ). Co istotne, brak jest poziomów przedłożenia, które w PPAP AIAG występują w postaci tabeli z przyporządkowaniem odpowiedniego dokumentu do udostępnienia do klienta. W podręczniku VDA 2 głównym wymaganiem organizacyjnym jest stworzenie porozumienia w zakresie dokumentów, które będzie konieczne w odniesieniu do przyszłego zatwierdzenia. Oczywiście, aby nie było pełnej dowolności zostały wytypowane dokumenty, które nazywam „must have” takie jak na przykład: IMDS, dowód spełnienia wymagań prawnych, historia części. W dalszej kolejności są już prowadzone ustalenia klient-dostawca, dostawca-poddostawcy w łańcuchu dostaw w zakresie definiowania, które dokumenty są konieczne do przedstawienia a które pozostaną u dostawcy do wglądu klienta. W PPAP AIAG nie mamy takich możliwości, standardowym poziomem przedłożenia jest poziom 5, w którym zostały przypisane jakiego dokumenty muszą zostać przedstawione do klienta w ramach zatwierdzenia.

Jak wygląda sprawa z zatwierdzeniem ? Podręcznik VDA 2 dostarcza dwie decyzje, gotowy do produkcji seryjnej / gotowy dla klienta lub niegotowy do produkcji seryjnej. Na początku artykułu wspomniałem o jednym przypadku zatwierdzenia, że pomimo niezgodnych wyników i niezgodnych próbek decyzja ze strony klienta będzie jako „gotowy do produkcji”. Dodając do tego scenariusza analizę ryzyka wykonaną przez dostawcę a później wspólnie z klientem i jako wynik stwierdzenie, że wpływ niezgodności nie jest krytyczny może zakończyć się wydaniem zwolnienia ze strony klienta na produkcję seryjną – taki oto ciekawy przypadek…