Interpretacja wymagań w zakresie zatwierdzania procesu i wyrobu bazując na podręczniku PPAP (AIAG).

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Zawartość szkolenia przedstawia wymagania w zakresie zatwierdzenia procesu i wyrobu przed uruchomieniem produkcji a także w trakcie procesu produkcji seryjnej w sytuacji różnego rodzaju zmian. Zatwierdzenie procesu i wyrobu przed startem produkcji seryjnej wymaga zatwierdzenia wewnętrznego i na podstawie przygotowanych dowodów (na spełnienie wymagań) opracowania kompletnej – zgodnej z wymaganiami klienta – dokumentacji oraz przygotowania próbek. 

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach, które podsumowują każdy z przedstawianych bloków tematycznych. Każdy wymagany dokument jest szczegółowo omawiany wraz z zaprezentowaniem przykładu jego realizacji. W ramach szkolenia jego uczestnicy będą poruszać się również w środowisku wymagań prawnych, regulacyjnych oraz specyficznych wymaganiach klienta w ujęciu pochodzącym z planowania procesu produkcyjnego.

Dla kogo:

Inżynierowie od strony klienta, inżynierównie od strony dostawców, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością, technolodzy, kierownicy i liderzy zarządzania projektem. 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość z zakresu procesów projektowania 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1290 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie