Budowa, tworzenie i zastosowanie diagramu procesu, analizy ryzyka FMEA oraz planu kontroli.

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Zakres szkolenia obejmuje tworzenie oraz budowę diagramu procesu, analizy ryzyka FMEA oraz planu kontroli. Diagram procesu z ukierunkowaniem na poszczególne etapy procesu produkcyjnego z uwzględnieniem standardowego oznakowania za pomocą figur geometrycznych. Budowa diagramu odbywa się w formie graficznej. Na podstawie diagramu procesu, opracowywana jest analiza ryzyka z wykorzystaniem podręcznika FMEA w 7 krokach. Uczestnik podczas szkolenia dowiaduję się w jaki sposób stworzyć kompletną analizę ryzyka w odniesieniu do każdego z kroków w procesie. 

Plan kontroli jest tworzony jako odniesienie do przeprowadzonej analizy ryzyka oraz w uzupełnieniu o inne kontrole wynikające z uregulowań wewnątrzzakładowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z kompleksową strukturą dokumentacji produkcyjnej, analizą poszczególnych kroków tematycznych, z wymaganiami stawianymi przez standardy branży motoryzacyjnej oraz umiejscowieniem dokumentacji w ramach projektowania procesu produkcyjnego i przygotowanej technologii wykonania. 

Dla kogo:

Inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy i specjaliści, osoby zajmujące się tworzeniem i analizą dokumentacji procesowej 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa znajomość dokumentacji systemu zarządzania jakością 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1390 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie