Audit standardu IATF 16949

Potwierdzenie:

Certyfikat – BIS Best Industry Solutions

Czas trwania:

2 dni 

Zawartość szkolenia:

Szkolenie zawiera praktyczne wytyczne w zakresie przygotowania planu audytu na podstawie programu audytu, przygotowanie się do audytu – zebranie potrzebnych informacji, przygotowanie przykładu listy kontrolnej, zdefiniowania niezgodności oraz opracowanie kompletnego raportu z audytu. Szkolenie jest w postaci warsztatu z praktycznym wykorzystaniem umiejętności do przeprowadzenia audytu. 

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego zastosowania wytycznych normy ISO 19011 w zakresie audytowania, wymagań standardu IATF 16949:2016 w odniesieniu do realnych przypadków pochodzących z przeprowadzanych czynności audytowych. Uczestnik nabędzie również wiedzę z zakresu budowania niezgodności w oparciu o stwierdzone ryzyka. Z warsztatu dostępne będą przykładowe pliki do zastosowania w swoich procesach.

Dla kogo:

Audytorzy wewnętrzni, audytorzy procesu, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością, inżynierowie jakości, inżynierowie jakości dostawców, kandydaci na audytorów wewnętrznych systemu i procesu 

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza z zakresu przeprowadzania audytów, znajomość normy ISO 9001 / standardu IATF 16949 

Potwierdzenie nabytej wiedzy:

Test 

Cena: 1490 PLN (netto)

W cenie są zawarte materiały szkoleniowe, certyfikat ze szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych przerwy kawowe, posiłek wraz z deserem. 

cropped-Logo-z-registred-1

Zapisz się na szkolenie